جمعه 6 مرداد‌ماه سال 1385

!حرفهاییست برای نگفتن...